Регистрирани Занаетчии

1. Фризери, бербери
2. Козметичари
3. Салони за масажа
4. Чевлари и опинчари 
5. Шивачи, кројачи
6. Резбари
7. Столари
8. Дотур на дрва градежна столарија
9. Изработка на сувенири, домашни ракотворби
10. Производство и поправка на накит, изработка на бижутерија
11. Изработка на филигран
12. Изработка на бисери
13. Уметничко творештво
14. Изработка на метал
15. Фотографи
16. Производство на метли и четки
17. Изработка на хартија
18. Изработка на тетоважи
19. Сервис за бела техника, електроинсталатери, електромеханика
20. Производство на прехрамбени производи
21. Тапацери, геодупчачи, чистачи на објекти, часовничар, винклер
22. Ковачи, металостругари
23. Велосипедџии, мотомеханичари
24. Призводство на вар
25. Лимари, клучари
26. Ѕидари, молери, плочкари
27. Производство на свеќи
28. Автоперални
29. Автомеханичари, автоелектричари, автолимари
30. Производство на пластика, ПВЦ-дограма
31. Изработка на природни козметички препарати