Собрание

1. Лејла Аџи-Сезар (претседател)
070769779

2. Дарко Павлоски (подпретседател на собрание)
075526415

3.Ѓургица Филипоска
071359645

4.Маја Хаџитаноска Грашароска
072268003

5.Селаедин Ахмед
075/371-164

6.Дритан Елмаз
070/747-962

7.Ленче Иваноска
078/304-851

8.Петар Секулоски
078/271-703

9.Ѓоко Костоски
071/272-214

10.Цветко Кузманоски
070/636-511

11.Митко Укоевски
078/423-670

12.Марија Пипилева
077/944-004

13.Томче Трајкоски
076/911-606