Чевлари и опинчари

# Име презиме фирма адреса тел рег
1 Максуд Ајдан РОКИ Билјанини Извори бб 075/932-302 38
2 Ружди Таироски МОДЕЛ Даме Груев бр. 113 046/263-248 82
3 Максуд Ружди АЈСЕЛ- ТАРИК Гоце Делчев бр.8 075/715-680 101
4 Сулејман Пашо ПАШО Марко Несророски бр.51 070/658-258 135
5 Зибер Иса ИСА 7-ми Ноември бр. 87 072/271-099 136
6 Богојески Сашо САШО (ГАЛЕРИЈА) Гоце Делчев бр.18 078/402-019 168
7 Берди Тоска ЕЛЕГАНТ Јане Сандански бр.191 070/496-642 222
8 Абдула Усеин ЧЕВЛАР МОДА Даме Груев бр.1 072/5685-37 238
9 Крсте Белев ОПИНЧАР (ГАЛЕРИЈА) Гоце Делчев бр.26 070/249-002