Известување до охридските занаетчии

Регионалната занаетчиска комора Охрид ги известува своите занаетчии кои не се во можност сами да извршат регистрација на системот е-персонален данок кој го бара Управата за јавни приходи дека за нив и за членовите на нивните семејства,комората бесплатно ке им ја изврши регистрацијата на системот е-персонален данок.

Сите заинтересирани занаетчии да се јават во просториите на комората најдоцна до 20 декември 2018 година