Најстариот занаетчија во Охрид, кожарот Милан, има достоен наследник

ИЗВОР: ohridnet.com