ЗАНАЕТЧИИТЕ ОД УСЛУЖНИТЕ ДЕЈНОСТИ ПРЕЗЕМААТ МЕРКИ ЗА МАКСИМАЛНА ЗАШТИТА ОД КОРОНА ВИРУСОТ

Извор: ТВМ