ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ОХРИДСКИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И ЗАНАЕТЧИИТЕ ВО ОПШТИНА ДЕБРЦА

Согласно Законот за занаетчиство (Сл.весник на РМ бр.215/2015) вршителите на занаетчиска дејност(занаетчии и ТП ,ДОО,ДООЕЛ-кои вршат занаетчиска дејност )треба да добијат Занаетчиска дозвола од Регионалната занаетчиска комора Охрид во рок од 24 месеци од денот кога Регионалната занаетчиска комора добила јавни овластувања. Продолжи со читање “ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ОХРИДСКИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И ЗАНАЕТЧИИТЕ ВО ОПШТИНА ДЕБРЦА”

Проект ,,Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,,

До:

Регионална занаетчиска комора Битола, Прилеп и Охрид

  • Претседатели
  • Стручна служба

Од: Занаетчиска комора Скопје,

Проект ,, Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,, Продолжи со читање “Проект ,,Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,,”

Законот за спречување на нелојалната конкуренција во занаетчиските дејности не функционира

Од охридската регионална комора реагираат дека не профункционира Законот за спречување на нелојалната конкуренција во регионот. Има занаетчии кои работат на црно, вели Сашо Богоески претседател на Регионалната занаетчиска комора Продолжи со читање “Законот за спречување на нелојалната конкуренција во занаетчиските дејности не функционира”