ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ОХРИДСКИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Почитувани,
На 04.02.2020 год. ( вторник со почеток во 20 ч. ) во малата сала на општина Охрид ќе се одржи Изборно собрание на РЗК Охрид.
Ќе бидат избрани :

 • Претседател и Подпретседател на Собрание на РЗК Охрид .
 • Претседател на РЗК Охрид .
 • Членови на УО на РЗК Охрид .
 • Надзорен одбор .
  Кандидат за Претседател на РЗК Охрид може да биде секој член на РЗК Охрид кој ги исполнува следните услови :
 • Да достави до Комората ПОТВРДА од УЈП за платени придонеси и персонален данок , заклучно со 31.12.2019 год.
 • ПОТВРДА од Комората за платена коморска чланарина , заклучно со 31.12.2019 год.
 • Да достави фотокопија од ЗАНАЕТЧИСКАТА ДОЗВОЛА .
 • Да е најмалку 3 год. член на РЗК Охрид .
  Потребните документи да се достават до Комората најдоцна до 04.02.2020 год. до 16 ч.