ЈАВЕН ОГЛАС за избор на членови на Органите на Комората и избор на претседател на Комората.

Согласно Статутот на Регионалната занаетчиска комора Охрид се објавува :

                                                            ЈАВЕН ОГЛАС

За избор на членови на Органите на Комората и избор на претседател на Комората.

Изборот за членови на Собранието кое што брои 16 членови ( 8 секции по двајца членови) ќе се одржи на :

Продолжи со читање “ЈАВЕН ОГЛАС за избор на членови на Органите на Комората и избор на претседател на Комората.”

Почитувани занаетчии ,

Со оглед дека се наближува датумот за поднесување на барањата за паушал за наредната година односно 2023 година би сакале да Ве информираме за следното:

  • Барањата за паушално оданочување ке се поднесуваат ЛИЧНО од страна на даночноте обврзници во УЈП на трет кат канцеларија бр 5.
  • во прилог на барањат да се достават договорите за закуп ЗАДОЛЖИТЕЛНО истите да се заверени на нотар во спротивно барањето нема да биде примено.
  • тие што работат во свои дуќани немаат обврска да достават договор за закуп
    Во барањата задолжително да се наведи валидна емаил адреса која активно се користи.

Ви благодариме на разбирањето кое ке го покажете за дополнителни информации обратете се во УЈП или на телефон кај Ерол Сејдиноски.

Со Почит.

До охридските занаетчии: Почитувани занаетчии , Поради заштеда на електрична енергија во зимскиот период , канцаларијата на нашава комора од денес ќе работи со скратено работно време од 09.00 до 13.00 часот. Исто така сакам да Ве информирам дека и покрај скратеното работно време службеничката Јуле Пешликоска ќе Ви е достапна на мобилен од 08.00 до 16.00 часот , а јас , како и до сега Ви сум достапен 24 / 7 Моб. од Јуле 077 886 270 Со почит , Сашо Богоески Претседател на РЗК Охрид

Јавен повик за субвенционирање за отварање на нова занаетчиска фирма

Почитувани , Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање за отварање на нова занаетчиска фирма и ги погрива сите трошоци за регистрација на фирмата во вредност од 12 000 ден. Известите ги вашите пријатели кои што сакаат да регистрираат фирма дека регистрацијата им е бесплатна , односно ја покрива општина Охрид Со почит ,