Почитувани занаетчии ,

Со оглед дека се наближува датумот за поднесување на барањата за паушал за наредната година односно 2023 година би сакале да Ве информираме за следното:

  • Барањата за паушално оданочување ке се поднесуваат ЛИЧНО од страна на даночноте обврзници во УЈП на трет кат канцеларија бр 5.
  • во прилог на барањат да се достават договорите за закуп ЗАДОЛЖИТЕЛНО истите да се заверени на нотар во спротивно барањето нема да биде примено.
  • тие што работат во свои дуќани немаат обврска да достават договор за закуп
    Во барањата задолжително да се наведи валидна емаил адреса која активно се користи.

Ви благодариме на разбирањето кое ке го покажете за дополнителни информации обратете се во УЈП или на телефон кај Ерол Сејдиноски.

Со Почит.