Проект ,,Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,,

До:

Регионална занаетчиска комора Битола, Прилеп и Охрид

  • Претседатели
  • Стручна служба

Од: Занаетчиска комора Скопје,

Проект ,, Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,, Продолжи со читање “Проект ,,Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,,”

Законот за спречување на нелојалната конкуренција во занаетчиските дејности не функционира

Од охридската регионална комора реагираат дека не профункционира Законот за спречување на нелојалната конкуренција во регионот. Има занаетчии кои работат на црно, вели Сашо Богоески претседател на Регионалната занаетчиска комора Продолжи со читање “Законот за спречување на нелојалната конкуренција во занаетчиските дејности не функционира”