ПОВЕЌЕТО ЗАНАЕТЧИИ СЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗАБРАНАТА ДА НЕ СЕ РАБОТИ ВО НЕДЕЛА

Извор: ТВМ