Јавен повик за субвенционирање за отварање на нова занаетчиска фирма

Почитувани , Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање за отварање на нова занаетчиска фирма и ги погрива сите трошоци за регистрација на фирмата во вредност од 12 000 ден. Известите ги вашите пријатели кои што сакаат да регистрираат фирма дека регистрацијата им е бесплатна , односно ја покрива општина Охрид Со почит ,